Så fungerar det att låna inom islam

Personer som är djupt troende inom islam väljer att ta skuldsättning på allvar. Djupt troende muslimer undviker att ta lån när det är möjligt. Främst då det står att man ska undvika att låna pengar i koranen. I en annan delsektion i koranen står det att man aldrig ska ta lån om man inte verkligen behöver pengarna.

Klargörelse för ökad transparens: Vi är inte troende muslimer, men vi är intresserade av detta ämne. Notera att de fakta vi presenterar är inhämtade från källor på internet, och inte personer som tror på islam och bor i Sverige. Tack för din förståelse.

 

Kan personer inom islam ta lån?

Personer som är troende inom islam kan ta lån, men cirka 20 % av alla svenska muslimer väljer att inte göra det. Många djupt troende muslimer anser att lån är fel, eftersom det står att det är fel att ta ut ränta i koranen. Vissa muslimer väljer att ta lån av en islamsk bank, med särskilda regler.

 

Varför väljer vissa att inte låna inom islam?

Enligt islamsk lag är det haram, det vill säga förbjudet att låna pengar för privata ändamål. Främst då lån, och den tillkommande räntan betraktas som ocker i koranen. Men det finns undantag. Vissa muslimska stater, likt Kuwait tillåter banklån för att stötta landets ekonomi.

 

3 sätt som islamska banker ger ut lån

  1. Mudaraba, som betyder ett sovande partnerskap. Banken investerar i företaget, och får en procentuell del av vinsten.
  2. Musharaka, som innebär att banken och en eller flera parter investerar i något. Vinsten delar alla på enligt de bestämmelser man kommit överens om.
  3. Murabaha, en överenskommelse för att undvika förbudet mot ränta.  

 

Kan djupt troende muslimer ta lån i Sverige?

Oss veterligen kan djupt troende muslimer inte ta lån i Sverige. Det innebär att djupt troende muslimer inte kan ta lån till hus, eller ta CSN-lån för att finansiera sina studier. Som SvD förtydligar finns det inga islamska banker i Sverige, som tillåter lån enligt de regler som finns i koranen.

 

Tips: Lär dig mer om det arabiska språkets historia

 

Hur många muslimer kan ta lån i Sverige?

Det finns cirka 600 000 troende muslimer i Sverige. Omkring 100 000 av dessa tolkar koranen på ett sätt som gör att de inte kan ta lån på en svensk bank. Dessa personer försöker i första hand ta lån av familj, vänner och bekanta. De återstående 500 000 väljer att ta lån på svenska banker.

 

Kan man ta lån utan ränta inom islam?

På JAK-banken kan muslimer låna pengar utan att betala ränta. Kunderna får ingen inlåningsränta på insatta pengar, och banken tar inte heller ut någon utlåningsränta. Men då det ses som haram att låna pengar kan inte alla muslimer ta lån på banker som inte har ett räntesystem.

 

Kan man ta ett billån inom islam?

Det beror på hur den troende väljer att tolka koranen. Vissa troende muslimer väljer att ansöka lån till bil hos aktörer såsom Enklare.se, medan hårt troende tycker att det är fel. När det kommer till lån inom islam är det alltid den troendes tolkning av koranen som gäller.